Yrd. Doç. Dr. CELAL DEMİRKOL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. CELAL DEMİRKOL

T: (0282) 250 3402

M celaldemirkol@nku.edu.tr

W celaldemirkol.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:İşletme Yönetimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2007
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1997
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO
2012-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2007-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1998-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-2016
Yüksekokulu Disiplin Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2014-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2014-
Staj Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Sosyal Tesisler İşletme Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2013-2015
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarım Ekonomisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DEMİRKOL C., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Analysis of Business Structures on Capacity Usage in Determining Encountered Problems of Red Meat Industry in Turkey, Social Sciences Research Journal, vol. 6, pp. 359-369, 2017.
Özgün Makale ESJI, Researchbib, SIS
2. DEMİRKOL C., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Marketing Strategies in Red Meat Sector in Turkey, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 127-132, 2017.
Özgün Makale DRJI, DAIJ, SIS, ResearchBib, EBSCO, ESJI, ASOS
3. UNAKITAN G., AYDIN B., AZABAĞAOĞLU M. Ö., HURMA H., DEMİRKOL C., YILMAZ F., Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Biilinç Düzeylerinin Analizi: Trakya Bölgesi Örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 34, pp. 104-114, 2017.
Özgün Makale EBSCO
4. DEMİRKOL C., SALHA H., CİNNİOĞLU H., Trakya Bağ Rotasına Gelen Turistlerin Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, 2016.
Özgün Makale EBSCO,Eurasian Scientific Index (ESJI),ASOS INDEX
5. DEMİRKOL C., KARADENİZ C. F., PEZİKOĞLU F., DOĞAN S., Development of organic agriculture in Turkey, Cahiers Options Mediterraneennes, vol. 61, pp. 23-43, 2003.
Özgün Makale CiteSeerx
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AYDIN B., UNAKITAN G., HURMA H., AZABAĞAOĞLU M. Ö., DEMİRKOL C., YILMAZ F., Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Kararlarının Analizi: Trakya Bölgesi Örneği, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 30, ss. 45-56, 2016.
Özgün Makale ZİRAAT
2. DEMİRKOL C., Türkiye´de Hayvancılık Sektörünün Genel Yapısı, Dünya Gıda Dergisi, ss. 42-46, 2009.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. GAYTANCIOĞLU O., İNAN İ. H., HURMA H., DEMİRKOL C., Türkiye´de Bakliyat Üretimindeki Sorunların Çözümü ve Dışa Bağımlılığı Azaltacak Politikaların Geliştirilmesi, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Odası, 2003.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. HURMA H., YILMAZ F., DEMİRKOL C., The Cost of Water Pollution in Agricultural Production; Evaluation Concept andEmpirical Model*, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
2. YAZIT H., SALHA H., CİNNİOĞLU H., DEMİRKOL C., Sosyo-Kültür Değişim Aracı Olarak Turizm, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
3. SALHA H., DEMİRKOL C., ULAMA Ş., Tekirdağ İlinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi ve İlin Tanıtımına Katkıları, 3rd International Congress of Tourism and Management Researches (12.05.2016-14.05.2016).
Tam metin bildiri
4. DEMİRKOL C., SALHA H., Evaluation Of Tekirdag Province Tourism Potential With SWOT Analysis, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Sözlü Bildiri
5. ZENGİN M., GÜNGÖR H., DEMİRKOL C., YÜKSEK A., Effects of Jellyfish (Liriope tetraphylla) bloom on the fisheries of the Sea of Marmara through the 2007/2008 fishing period, Algal and Jellyfish Blooms in the Mediterranean and Black Sea Workshop (06.10.2010-08.10.2010).
Özet bildiri
6. UNAKITAN G., HURMA H., DEMİRKOL C., Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Bölgesel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
7. İNAN İ. H., UNAKITAN G., DEMİRKOL C., An Analysis of Production Costs for Breeding Farms in Trakya Region, First Joint Meeting of Department of Animal Science of the Balkan Countries Symposium (06.06.2001-08.06.2001).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÜNGÖR G., GÜNGÖR H., DEMİRKOL C., Marmara Bölgesindeki Tayfaların Sosyo-Ekonomik Profili ve Yaşam Standartlarının İyiliştirilmesi İçin Öneriler, 10.Tarım Ekonomisi Kongresi (05.09.2012-07.09.2012).
Tam metin bildiri
2. GÜNGÖR H., GÜNGÖR G., Zengin M., DEMİRKOL C., Marmara Denizi BalıkçılığınınSosyal Profili ve Balıkçılığı Etkileyen Dinamikler, Marmara Denizi Balıkçılığı: KaynaklarınYönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecekiçin Stratejiler Paneli (02.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
3. HURMA H., YILMAZ F., DEMİRKOL C., İyi Tarım Uygulamalarının Tüketiciye Yansımaları, Tekirdağ İli Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi (22.09.2010-24.10.2010).
Tam metin bildiri
4. GÜNGÖR H., GÜNGÖR G., DEMİRKOL C., Marmara Denizi Balıkçılığında Marmara Ereğlisi´nin Yeri ve Önemi, Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu (18.09.2010-21.10.2010).
Tam metin bildiri
5. AZABAĞAOĞLU M. Ö., UNAKITAN G., DEMİRKOL C., İşlenmiş Et Ürünlerinde Gıda Güvenliği Açısından Tüketici Davranışının Analizi, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
6. DEMİRKOL C., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Türkiye Kırmızı Et Sanayinin AB Mevzuatına Uyumunun İncelenmesi, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
7. GAYTANCIOĞLU O., İNAN İ. H., HURMA H., DEMİRKOL C., Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kırmızı Mercimek Tarımı ve Türkiye Ekonomisine Katkıları, III. GAP ve Sanayi Kongresi (18.10.2003-19.10.2003).
Tam metin bildiri
8. İNAN İ. H., DEMİRKOL C., GAYTANCIOĞLU O., Hayvancılıkta Kayıt Tutmanın Türkiye Ekonomisine Katkıları: Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri Örneği, Türkiye-Hollanda Besi ve Süt Sığırcılığı Sempozyumu (11.06.2001-12.06.2001).
Tam metin bildiri
9. UNAKITAN G., HURMA H., DEMİRKOL C., Ziraat Fakültelerinde Eğitim Kalitesi ve Öğrencilerin Mesleğin Geleceği Üzerine Görüşleri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi Örneği, IV: Tarım Ekonomisi Kongresi (06.09.2000-08.09.2000).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Tekirdağ Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Trakya Bağ Rotasına Gelen Turistlerin Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 17.06.2016-16.12.2016.
2. Trakya Bölgesinde Panayır, Festival ve Fuar Organizasyonlarının Bölgenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapıya Etkilerinin Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.04.2013-16.12.2016.
3. Bitkisel Üretimde Çiftçilerin girdi kullanım kararlarının ve bilinç düzeylerinin analizi: Trakya Bölgesi Örneği (TUBITAK 1100489), TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.11.2010-15.11.2011.
4. Ergene Nehrindeki Kirliliğin Bölge Tarımına Verdiği Ekonomik Zararların İncelenmesi (NKUBAP.00.24.AR.10.04), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.04.2010-01.11.2016.
5. Marmara DeniziBalıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısıve Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi(MARBAL), Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2007-01.01.2011.
6. Türkiye´de Bakliyat Üretiminde Kendine Yeterliliği Sağlayacak Politikaların ve Trakya´da Bakliyat Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2003-01.01.2005.
7. Türkiye´de Kırmızı Et Sanayinin İşletme ve Tüketici Düzeyinde Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.03.2002-01.06.2007.
8. Türkiye´de Ayçiçeğinin Arz, Talep ve Dış Ticaretini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2004.
Üyelikler
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği, Üye, 2013-.
Katıldığı Kurslar
Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Yer:Mediterranean Agronomic Institute of Chania, 20.05.2002-31.05.2002.
Uluslararası İşletmecelik Eğitim ve Araştırma Vakfı, Yer:Uluslararası İşletmecelik Eğitim ve Araştırma Vakfı, 30.04.1999-30.05.1999.